Kalendář

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Možnost náhrady předmětů MIE403 Mikro a MAE405 Makro předmětem 3MI402 Ekonomie

Související stránky

27.9.2008 6.10.2008

Studenti, kteří jsou zařazeni ve studijních plánech C či D a nemají odstudovány předměty MIE403 Mikroekonomie 2 a ani MAE405 Makroekonomie II, mohou náhradou studovat předmět 3MI402 Ekonomie 2. Předmět 3MI402 si zapíší jako volitelný a po jeho úspěšném ukončení je jim uznán místo  obou předmětů MIE403 a MAE 405. Toto opatření platí od zimního semestru akademického roku 2008 – 2009 včetně.

1. Chybí mi pouze kurs MIE403: zapište si přednášky společně s kursem 3MI402 a zvolte si cvičení 3MI402 podle vlastního výběru.
2. Chybí mi pouze kurs MAE405: zapište si přednášky společně s kursem 3MI402, cvičení 3MI402 podle vlastního výběru. Na seminářích student píše pouze testy z makroekonomie.
3. Chybí mi oba kursy  – kompletní absolvování kursu 3MI402, mikro i makro.