Kalendář

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Plán přednášek a seminářů 3MI403

týden

přednáška

Seminář

1

Teorie spotřebitele Úvod do středně pokročilého kursu Ekonomie

2

Analýza poptávky Nástroje ekonomické analýzy

3

Analýza poptávky.
Rozhodování za rizika
Teorie spotřebitele

4

Technologie firmy Poptávka

5

Náklady firmy Rozhodování za rizika

6

Dokonalá konkurence Technologie a náklady

7

Monopol. Monopolistická konkurence. Dokonalá konkurence

8

Oligopol. Alternativní teorie firmy Monopol, monopolistická konkurence

9

Trh práce Oligopol. Alternativní cíle firmy

10

Trh kapitálu Trhy práce

11

Všeobecná rovnováha Trhy kapitálu

12

Tržní selhání a mikroekonomická politika Všeobecná rovnováha, tržní selhání

13

Rezerva Rezerva