Podmínky ukončení kursu 3MI404

Podmínky ukončení kursu obsahuje akreditace předmětu uvedená v ISIS. Zde je uvedena pouze konkretizace obsahu jednotlivých testů.

Hodnocení testů – prezenční studium:
průběžný test, hodnocen 30 body
závěrečný test, hodnocen 30 body
ústní zkouška hodnocena 40 body

Okruhy k ústní zkoušce – viz Okruhy k dílčí zkoušce z Ekonomie 2 (makroekonomie).

Testy

Otázky z teorie: obsahují problematiku učebnice Makroekonomie autorů Soukup – Pošta – Neset – Pavelka – Dobrylovský.

Příklady: jde o příklady typově obsažené ve cvičebnici Makroekonomie autorů Soukup – Pošta – Neset – Pavelka – Dobrylovský a v učebnici Makroekonomie autorů Soukup – Pošta – Neset – Pavelka – Dobrylovský.

Otázky k aktuální makroekonomické situaci České republiky:

Ukazatel  Pramen Období
Nominální hrubý domácí produkt (HDP) 3 2015
Nominální hrubý národní důchod 3 2015
Reálný HDP v cenách roku 2010 3 2015
Tempo růstu reálného HDP 3 2015/14
Průměrná roční míra inflace 3 2015
Roční průměrná míra nezaměstnanosti, výběrové šetření ČSÚ 3 2015
Roční průměrná míra ekonomické aktivity 15 – 64 let, výběrové šetření ČSÚ 3 2015
Mezera produktu 3 2015
Roky recese v ČR od roku 2008 3 2008  – 2015
Podíl výdajů domácností na spotřebu v nominálním HDP 3 2015
Podíl tvorby hrubého kapitálu v nominálním HDP 3 2015

 

Ukazatel Pramen Období
Struktura peněžního agregátu M1

1

Stav k 31. 12. 2016
Struktura peněžního agregátu M2

1

Stav k 31. 12. 2016
Struktura příjmů státního rozpočtu

2

2015
Celkový deficit veřejných rozpočtů

3

2015
Dluh veřejných rozpočtů ke konci roku

3

2015
Inflační cíl ČNB

1

31.12.2016
REPO 2T ČNB

1

31.12.2016
Diskontní sazba

1

31.12.2016
Lombardní sazba

1

31.12.2016
PMR, povinné minimální rezervy

1

31.12.2016
Země, kam ČR nejvíce vyváží

2

2015
Země, odkud ČR nejvíce dováží

2

2015

 

Ukazatel Pramen Období
Roční průměrný nominální směnný kurs CZK / EUR

1

2016
Roční průměrný nominální směnný kurs CZK / USD

1

2016
Podíl nezaměstnaných osob na celkové populaci ve věku 15 – 64 let, MPSV

3

2015
Počet nezaměstnaných (průměrný počet osob)

3

2015
Pracovní síla (průměrný počet osob)

3

2015
Průměrná nominální hrubá měsíční mzda

3

2015

Prameny:

  1. Česká národní banka, www.cnb.cz, stav k 1. 1. 2017
  2. Český statistický úřad, Statistická ročenka ČR 2016, www.czso.cz
  3. Makroekonomická predikce MF ČR, červenec 2016; www.mfcr.cz.

 


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague