Kalendář

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

26.4.2017 - Rektorský den

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Zaměření výzkumu, projekty

Zaměření výzkumné a vývojové činnosti katedry

Katedra mikroekonomie zaměřuje svůj výzkum a vývoj do dvou prioritních oblastí. První oblastí je hodnocení dopadů mikroekonomických aspektů hospodářské politiky na podnikovou sféru v České republice.

Druhá oblast výzkumu a vývoje je zaměřena na promítnutí moderních poznatků mikroekonomie do pedagogického procesu. Navíc je tato oblast výzkumu a vývoje na katedře zaměřena na využití moderních informačních a komunikačních technologií ve výuce mikroekonomie. Výzkumná a vývojová činnost se tak úzce propojuje s rozsáhlou pedagogickou činností pracovníků katedry.