Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Předměty

Aktuální rozvrh výuky předmětu a zejména www stránku předmětu s dalšími informacemi (garant předmětu, základní a doplňková literatura k předmětu apod) naleznete ve Veřejném katalogu předmětů Vysoké školy ekonomické. Pro vyhledání předmětu zde stačí zadat ident.

A. Předměty oborově a celoškolsky povinné

Ident Název Informace o kursu
3MI101 Ekonomie 1 Plán výuky
Podmínky zkoušky
Okruhy k dílčí zkoušce z předmětu Ekonomie 1
3MI102 Mikroekonomie I Plán výuky
Podmínky zkoušky
Okruhy k dílčí zkoušce z předmětu Mikroekonomie 1
3MI103 Makroekonomie I Plán výuky
Podmínky zkoušky
Okruhy k dílčí zkoušce z předmětu Makroekonomie I
3MI104 Makroekonomie I Plán výuky
Podmínky zkoušky
Okruhy k dílčí zkoušce z předmětu Makroekonomie I
3MI106 Mikroekonomie I Plán výuky
Podmínky zkoušky
Okruhy k dílčí zkoušce z předmětu Mikroekonomie I
3MI111 Hospodářské dějiny Orientační struktura přednášek
Konkretizace ukončení předmětu
Okruhy ke zkoušce
Ukázky otázek
Termíny dílčích zkoušek
Další informace o předmětu najdete na osobní stránce
garanta předmětu doc. P. Sirůčka
3MI191 Ekonomie 1
obor: Arts Management
Rozpis zkoušejících a termíny u dílčích zkoušek
3BE113 Macroeconomics I Topics of lectures and seminars 
Assessment methods and criteria
3MI603 Macroeconomics 1 Topics of lectures and seminars 
Assessment methods and criteria
3MI120 Dějiny podnikání moderní doby
3MI121 Moderne Unternehmensgeschichte

B. Předměty volitelné

Ident Název Informace o kursu
3MI321 Etická dimenze institucionálních změn
3MI322 Transformační proces a podniková sféra
3MI323 Trh práce
3MI324 Ekonomie volného času multimediální prostředí předmětu vytvořené za podpody prostředků FRVŠ najdete na adrese http://evc.vse.cz/
3MI325 Vývoj ekonomického myšlení Další informace o předmětu najdete na osobní stránce
garanta předmětu doc. P. Sirůčka
3MI326 Historie standardního ekonomického myšlení Další informace o předmětu najdete na osobní stránce
garanta předmětu doc. P. Sirůčka
3MI327 Nestandardní přístupy k ekonomickým teoriím Další informace o předmětu najdete na osobní stránce
garanta předmětu doc. P. Sirůčka
3MI328 Vývoj ekonomického myšlení v českých zemích
3MI329 Teorie firmy Další informace o předmětu najdete na osobní stránce
garanta předmětu Ing. J. Soukupové
3MI422 Mikroekonomické základy standardní makroekonomie Další informace o předmětu najdete na osobní stránce
garanta předmětu doc. P. Sirůčka