Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Rozpis zkoušejících dílčích zkoušek 3MI101

3MI101 – Ekonomie 1
Zkouškové období: do 8.2. 2013

A. Termíny dílčích zkoušek

Termíny dílčích zkoušek pro jednotlivé studijní skupiny jsou postupně otevírány zkoušejícími v průběhu listopadu 2012 v systému ISIS.

B. Zkoušející pro jednotlivé studijní skupiny

Studenty z jednotlivých skupin zkouší vedoucí cvičení. Výjimku tvoří následující skupiny:

Skupina Vyučující Zkoušející
Pá 09:15-10:45 JM 252 (cv.) Bednářová P. Adámek
Pá 11:00-12:30 JM 252 (cv.) Bednářová P. Adámek
Pá 12:45-14:15 JM 188 (cv.) Bednářová P. Adámek
Čt 11:00-12:30 JM 165 (cv.) Breuerová R. Džbánková
Čt 12:45-14:15 JM 290 (cv.) Breuerová R. Džbánková
Čt 14:30-16:00 JM 239 (cv.) Breuerová R. Džbánková
Pá 09:15-10:45 JM 203 (cv.) Ecková A. Rusmichová
Pá 11:00-12:30 JM 237 (cv.) Ecková A. Krameš
Pá 09:15-10:45 JM 237 (cv.) Kment P. Pošta
Pá 11:00-12:30 JM 203 (cv.) Kment P. Pošta
Pá 12:45-14:15 JM 189 (cv.) Kment P. Pošta
Pá 09:15-10:45 JM 364 (cv.) Kocmánková L. Breňová
Pá 11:00-12:30 JM 364 (cv.) Kocmánková L. Breňová
Pá 12:45-14:15 JM 364 (cv.) Kocmánková L. Šumpíková
St 09:15-10:45 JM 314 (cv.) Kvasnička R. Dobrylovský
St 11:00-12:30 JM 314 (cv.) Kvasnička R. Dobrylovský
St 12:45-14:15 JM 314 (cv.) Kvasnička R. Dobrylovský
St 16:15-17:45 JM 164 (cv.) Kvasnička R. Dobrylovský
St 09:15-10:45 JM 312 (cv.) Lungová M. Džbánková
St 11:00-12:30 JM 203 (cv.) Lungová M. Kulbakov
St 12:45-14:15 JM 312 (cv.) Lungová M. Kulbakov
Čt 18:00-19:30 JM 312 (cv.) Mikoláš P. Mikoláš
St 09:15-10:45 JM 313 (cv.) Pivoňka T. Pivoňka
St 12:45-14:15 JM 313 (cv.) Pivoňka T. Pivoňka
St 11:00-12:30 JM 313 (cv.) Skála M. Dušková
St 12:45-14:15 JM 239 (cv.) Skála M. Dušková
St 14:30-16:00 JM 164 (cv.) Skála M. Halfarová

C. Další informace ke zkoušce

Kde a jak se mohu na dílčí zkoušku přihlásit?
Studenti se přihlašují na jednotlivé termíny prostřednictvím programu ISIS.

Jak si mohu v odůvodněných případech změnit termín zkoušky?
Opět na systému ISIS.

Kolik mám případných reprobačních termínů ke zkoušce?
Odpověď na otázku plyne z článku 13, odst. 2d) Studijního a zkušebního řádu VŠE: „nevyhověl(a) s možností opakování (4+); pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 50 %, avšak méně než 60 % maxima bodů, případně je tento stupeň udělen podle uvážení učitele, nebo když student odmítne lepší hodnocení toto hodnocení není možné udělit dvakrát po sobě“. Stupně 4+ a ND (nedostavil se) se nezapisují do indexu.

Do kdy musím dílčí zkoušku z Ekonomie 1 složit?
Zkouškové období končí v zimním semestru akademického roku 2012-13 dnem 8.2.2013. Do tohoto termínu musí být rozhodnuto o výsledku zkoušky. Stupněm 4+ nelze proto klasifikovat neúspěšnou dílčí zkoušku skládanou v posledním termínu v daném semestru.