Aktivity doktoranda během studia

Podrobnou specifikaci jednotlivých úkolů najdete v opatření děkana 4/2008 ze 16. června 2008, které je zveřejněno na stránce FPH.

Během 3 až 4 let studia je doktorand aktivní v následujících oblastech:

A. Věda a výzkum

B. Pedagogika

Během prvních dvou let studia absolvuje tři fakultně povinné předměty (Metodologie vědecké práce, Statistika pro vědecký výzkum nebo Kvantitativní metody pro ekonomickou analýzu a Ekonomie), jeden předmět oborově povinný (Dynamické modely v ekonomii – vybrané kapitoly) a dva volitelné předměty z nabídky všech kateder Fakulty podnikohospodářské. Přitom jsou povinni složit nejméně dvě zkoušky během prvního ročníku studia. Charakteristika předmětů je uvedena v informačním systému školy ISIS.

Doktorandi dále zajišťují výuku 2 seminářů (tj. 4 hodin á 45 minut) týdne plus 2 hodiny konzultací týdně. Při výuce jde převážně o předmět Ekonomie na bakalářském stupni studia.

Ukončení studia

Studium je ukončeno jednak úspěšným složením státní doktorské zkoušky a jednak úspěšnou obhajobou doktorské práce.

Požadavky na státní doktorské zkoušku jsou uvedeny na stránce FPH.

Požadavky na doktorskou práci jsou uvedeny na stránce FPH.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague