Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy pro přijímací pohovor na doktorské studium oboru Ekonomie

Akademický rok 2010 – 2011

 • 1. Modely chování spotřebitele a analýza poptávky na trzích zboží a služeb
 • 2. Produkční analýza a nákladové funkce firmy
 • 3. Formy nedokonalé konkurence a struktury současných odvětví
 • 4. Diskriminace spotřebitelů monopolem
 • 5. Alternativní firemní cíle
 • 6. Trh práce
 • 7. Trh kapitálu
 • 8. Všeobecná rovnováha a alokační efektivnost
 • 9. Makroekonomické teorie spotřeby a investic
 • 10. Trh peněz a monetární politika
 • 11. Veřejné rozpočty a fiskální politika
 • 12. Teorie determinace měnových kursů
 • 13. Nezaměstnanost jako makroekonomický problém
 • 14. Inflace jako makroekonomický problém. Léčení inflace
 • 15. Vztah inflace a nezaměstnanosti
 • 16. Otázky ekonomického růstu

Uvedené okruhy nemají charakter zkouškových otázek. Jde spíše o témata k rozpravě v rámci přijímacího pohovoru, jehož cílem je ověřit předpoklady uchazeče k vědecké práci a předběžně vymezit zaměření jeho budoucí disertační práce. Základní literatura

 • Hořejší, Bronislava – Soukupová, Jana – Macáková, Libuše – Soukup, Jindřich: Mikroekonomie. Praha, Management Press 2006, ISBN 80-7261-150-X.
 • Soukup, Jindřich – Pošta, Vít – Neset, Pavel – Pavelka, Tomáš – Dobrylovský, Jiří: Makroekonomie. Moderní přístup. Praha, Management Press 2007, ISBN 978-80-7261-174-4.
 • Odborné časopisy sekonomickou tématikou.