Okruhy pro přijímací pohovor na doktorské studium oboru Ekonomie

Akademický rok 2010 – 2011

Uvedené okruhy nemají charakter zkouškových otázek. Jde spíše o témata k rozpravě v rámci přijímacího pohovoru, jehož cílem je ověřit předpoklady uchazeče k vědecké práci a předběžně vymezit zaměření jeho budoucí disertační práce. Základní literatura


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague