Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Podmínky přijímacího řízení na obor Ekonomie

Úroveň vzdělání požadovaná k přijetí

Ukončené vysokoškolské studium v magisterském studijním programu složením státních závěrečných zkoušek a obhájením diplomové práce.

Přijímací zkoušky

Termíny: 28.6.2009 a 18.9.2009 (vždy pátek)

Požadavky:

§        Kvalitně zpracovaná vědecká esej na zvolené téma týkající se zaměření předpokládané disertační práce doplněná seznamem literatury (v češtině a angličtině nebo němčině). Rozsah cca 5 stran formátu A4 v českém/ slovenském nebo v anglickém jazyce (jde-li o cizince, který zamýšlí studovat v anglickém jazyce). S jednotlivými vyučujícími lze dohodnout osobně i jiná témata eseje. V každém případě je vhodné konzultovat esej s některým z vyučujících (jako s potenciálním školitelem) ještě před jejím odevzdáním. Seznam školitelů, přehled témat a popis, jak kontaktovat školitele, naleznete zde.

§        Zkouška z předmětu Ekonomie. Popis zkoušky (včetně okruhů) naleznete zde. Cílem přijímacího pohovoru je ověřit předpoklady uchazeče k vědecké práci a upřesnit zaměření jeho budoucí disertační práce.

§        Co nejúspěšnější složení odborné zkoušky ze dvou cizích jazyků, přičemž prvním jazykem musí být angličtina nebo němčina.