Kalendář

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Moderne Unternehmensgeschichte (Dějiny podnikání moderní doby) – nové předměty KMIE

Související stránky

KMIE od LS 2014/15 nově nabízí předměty Moderne Unternehmensgeschichte3MI620 (vyučovaný v německém jazyce) a jeho českou alternativu Dějiny podnikání moderní doby -3MI120.

Předmět představí podnikatele a podniky jako aktéry moderních dějin,  jako činitele primárně ekonomické, ale současně i sociální, politické a v neposlední řadě kulturní, a to počínaje obdobím industrializace a formování občanské společnosti. Historický vývoj podniků, způsobů a forem podnikání bude spojen s pohledem na podnikatele a manažery jakožto jednotlivce, na jejich role, a pohledem na podnikatelstvo jako svébytnou sociální skupinu. Další informace lze nalézt ve veřejném katalogu předmětů (ISIS).