Okruhy k dílčí zkoušce z Ekonomie 2

Výsledek dílčí zkoušky je založen na třech činnostech studenta.

A. Průběžné aktivity

Aktivita na seminářích (prezenční forma studia) nebo zpracování a prezentace úloh na zadaná témata (distanční forma studia).

Za tyto aktivity může student získat nejvýše 10 bodů do celkového hodnocení.

B. Průběžné testy

Za tyto aktivity může student získat nejvýše 40 bodů do celkového hodnocení.

C. Ústní zkouška

Z ústní zkoušky může student získat nejvýše 50 bodů do celkového hodnocení.

Okruhy k ústní zkoušce

Mikroekonomie

Makroekonomie

D. Klasifikační stupnice (společná pro prezenční i distanční formu):

Ukončení Klasifikační stupeň Odpovídající slovní hodnocení a zápis v indexu Poznámka
ukončeno úspěšně 1 výborně Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 90 % maxima bodů.
2 velmi dobře Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 75 %, avšak méně než 90 % maxima bodů.
3 dobře Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 60 %, avšak méně než 75 % maxima bodů.
ukončeno neúspěšně 4 nevyhověl(a) Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň studentovi, který nedosáhl ani 60 % maxima bodů a zároveň mu nebyl udělen stupeň 4+.
ND nevyhověl(a) Student se nedostavil ke zkoušce.
neukončeno 4+ nevyhověl(a) Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 50 %, avšak méně než 60 % maxima bodů, případně je tento stupeň udělen podle uvážení učitele.
Student má možnost opakování – viz poznámka.
Tento dočasný výsledek se nezapisuje do indexu.
O omluveno Upraveno v čl. 19 Studijního řádu.

Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague