Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Podmínky ukončení kursu Ekonomie 2

Podmínky ukončení kurzů středně pokročilé Ekonomie 3MI402 a 3MI411

Absolvování předmětu je založeno na práci studenta na cvičení a na dílčí zkoušce, jejíž těžiště spočívá v písemném závěrečném testu.

Celkové hodnocení u dílčí zkoušky vzniká součtem bodů (dle standardní klasifikační stupnice VŠE v Praze) za aktivity na cvičení během semestru, průběžné testy a písemnou, resp. případně i ústní část zkoušky:

Aktivita na cvičení 10 bodů
Průběžné testy MIE a MAE 30 bodů (15 + 15)
Závěrečný test MIE a MAE 50 bodů
Ústní část zkoušky 10 bodů
Celkem – maximum 100 bodů

 

Podrobnější informace viz plán výuky. S případnými dotazy se obracejte, prosím, na garanta kurzu např. pomocí sirucek@vse.cz