Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny dílčích zkoušek – kombinované studium

3MI491 – Ekonomie 2 (kombinované studium, obor Arts Management)
Období: do 8.2.2013

Vyučující: doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. 

Zkoušející (ústní zkouška):  doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. – všechni studenti

Další informace ke zkoušce

Kde a jak se mohu na dílčí zkoušku přihlásit?
Studenti se přihlašují na jednotlivé termíny prostřednictvím programu ISIS.

Jak si mohu v odůvodněných případech změnit termín zkoušky?
Opět na systému ISIS.

Kolik mám případných reprobačních termínů ke zkoušce?
Odpověď na otázku plyne z článku 13, odst. 2d) Studijního a zkušebního řádu VŠE: „nevyhověl(a) s možností opakování (4+); pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 50 %, avšak méně než 60 % maxima bodů, případně je tento stupeň udělen podle uvážení učitele, nebo když student odmítne lepší hodnocení toto hodnocení není možné udělit dvakrát po sobě“.  Stupně 4+ a ND (nedostavil se) se nezapisují do indexu.

Do kdy musím dílčí zkoušku z Ekonomie 2 složit?
Zkouškové období končí v zimním semestru akademického roku 2012-13 dnem 8.2.2013. Stupněm 4+ nelze klasifikovat neúspěšnou dílčí zkoušku skládanou v posledním termínu v daném semestru.