Vedení katedry

Vedoucí katedry

Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

E-mail: soukup@vse.cz

Konzultační hodiny, výuka: http://isis.vse.cz/jindrich.soukup;

Zástupce vedoucího katedry

doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.

E-mail: pavelkat@vse.cz

Konzultační hodiny, výuka: http://isis.vse.cz/tomas.pavelka;

Tajemnice katedry

Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc.

E-mail: macakova@vse.cz

Úřední hodiny: http://isis.vse.cz/libuse.macakova;

Sekretářka katedry

Bc. Lenka Rohlíková

E-mail: lenka.rohlikova@vse.cz

Úřední hodiny: http://isis.vse.cz/lenka.rohlikova;

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague