Obhajoby bakalářských prací

Katedra vypsala termíny obhajob BP na 14.9.2016 od 13.00. Obhajoby se týkají prací, které studenti píší na KMIE. Termín odevzdání prací je do 23.8. na sekretariátu katedry.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague