Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Zápis z porady katedry mikroekonomie – 27.5.2008

 Přítomni: Soukup, Macáková, Soukupová, Hořejší, Pošta, Pavelka, Breňová, Nečadová, Dobrylovský, Džbánková, Sirůček, Novák, Rusmichová, Dušková, Vacková, Kubů, Jančík

Nepřítomni: Kaňková, Krameš, Halfarová, Adámek

 PEDAGOGIKA:

– přijímací řízení – konkrétní osoby na dozor již byli kontaktováni přímo z děkanátu, školení dozorů proběhne ve dnech 28.5. (12,30 – 359 Sb)a 29.5. 2008

– studenty lze hodnotit známkou 4+ pouze jednou

– státnice budou probíhat v červnu

– promoce budou probíhat 24.6., účastní se: 10,00 – prof. Novák, 12,00 – prof. Jančík,                         14,00 – doc. Hořejší, 16,00 – doc. Macáková

– 19.8. probíhá nahlížení do testů z přijímacích zkoušek – za KMIE se účastní doc. Breňová.

– poděkování za vypracování testů pro přijímací zkoušky na navazující magisterské studium – Ing. Soukupové a  Ing. Rusmichové

– v září proběhnou státní a bakalářské zkoušky. do 10.6. nahlásí předsedové komisí 2 termíny + 1 náhradní termín. 

-výuka v zimním semestru probíhá od: 22.9.2008 do 19.12.2008

 VĚDA

– ve dnech 18. a 19. září probíhá druhý ročník konference, kterou pořádají katedry KSP a KMIE. Odkaz na stránky je: http://msed.vse.cz/. Zde jsou všechny pokyny, účast všech členů katedry je žádoucí. Účastnící, kteří mají grant, platí poplatek,  ostatní členové katedry poplatek neplatí. Abstrakt a přihlášku je třeba podat  do konce června!

– do konce května podat přihlášky IGA VŠE

RŮZNÉ

– doc. Macáková podala projekt (distanční studium) v rámci OP Praha Adaptabilita, fakulta podala celkem 3 projekty.

– vyhlášena výzva na projekty v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (termín odevzdání je do 19.9.2008)

– v září se koná konference v Krakově

– 2.7. 2008 – zápisy do prvního ročníku

– 19.7. 2008 – imatrikulace

– nový informační systém školy (do starého nebude kolem poloviny července asi přístup, proto v čas zadat výsledky zkoušek a zápočtů). Školení ISIS proběhne, 3.9. a 10.9.2008

– 17.10.2008  se koná konference pořádaná Katedrou podnikové ekonomiky – příspěvky do konce června.

– platy:

            – 13. plat v červencové výplatě

            – fakulta od dubna vyplácí 5 % jako odměny, přes prázdniny tento příplatek nebude

            – 5% nárůst tarifních platů nebyl schválen senátem VŠE, Senát se k němu vrátí v září

– v roce 2007 meziročně klesly finanční výkony katedry o 1 %. Přehled o výkonech na fakultě má prof. Soukup a Ing. Soukupová

– do 15.6.2008 vyplnit na léto dovolenky (převést do dalšího roku lze max. 10 dní)

– prof. Soukup upravuje web katedry – pošle v průběhu příštího týdne přístup k nové stránce. Připomínky k novému webu poslat vedoucímu katedry do konce června

– klimatizace bude instalována nejspíše v průběhu hlavních prázdnin.

– Nová aula je nyní nazvána jako Aula prof. Vencovského

– Další porada katedry 25.6.2008 v 11,00

 27.5.2008 

Zapsal:  Pavelka                                                                     Schválil: Soukup