Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Zápis z porady katedry mikroekonomie – 31.3.2008

Přítomni: Soukup, Macáková, Krameš, Adámek, Pavelka, Sirůček, Rusmichová,Hořejší, Džbánková, Dobrylovský

 1) Pedagogika

– dílčí zkoušky (eko I, II, makro I a mikro I) v průběhu dubna zveřejnit termíny na Semestru.

– dílčí zkoušky z Hospodářských dějin – bude třeba se zapsat na hlídání – každý člen katedry jedenkrát. Zapsat se lze na sekretariátu katedry.

– státnice – předsedové komisí nahlásit 4 termíny vedoucímu katedry mailem, termín: do 15.dubna

– přijímací zkoušky  se konají 4.-6. 6. – na tuto dobu nebrat dovolenou nebude podepsána (týká se zatím asistentů a odborných asistentů).

– do konce června si mohou studenti „E“ vybrat, z které literatury chtějí dělat státnice (Soukup a kol. nebo Mach).

– upozornit studenty (zejména magisterského kurzu) na přednášku Ing. Horské, hlavní analytičky Raiffeisenbank, a.s, která se bude konat 21.4. 2008 od 9,15 a bude na téma: Tajemství makroekonomické prognózy.

– rektorský den 23.4.2008

– děkanský den 2.5.2008

– nová vedlejší specializace na fakultě – Mezinárodní management (CEMS)

– bude se muset provést reakreditace předmětů katedry, v souvislosti s reakreditací oboru FPH

– existuje nabídka České spořitelny na společné vedení kvalifikačních prací (bakalářských, diplomových) pracovníky banky a KMIE

2) Věda a výzkum

  poděkování za podání GAČRu – Breňová, Macáková, Pavelka

– poděkování za podání projektu v rámci OP Praha – adaptabilita – Macáková

– nejvýznamněji se hodnotí publikace – časopis s impact faktorem, recenzovaný časopis a pak monografie (knihy), ostatní téměř vůbec

– do konce dubna lze podávat žádosti o projekty FRVŠ

– FPH vydává nový časopis Management a ekonomie

– každý doktorand katedry je povinen během studia podat jeden výzkumný projekt příslušným agenturám (GACR, FRVS apod). Odpovídají školitelé doktorandů.

3) Různé

– výjezdní zasedání katedry bude 8.-10.6.

– do konce týdne prof. Soukup rozešle mailem k připomínkám příspěvek do výroční zprávy fakulty za KMIE

– pokud schválí senát školy rozpočet, dojde k 5% růstu platů od července, Senát rozpočet v pondělí schválil

– v dubnu nebo květnu proběhne samostatná porada ohledně akreditací předmětů.

  

Zapsal: Pavelka                                                                                        Schválil: Soukup