Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Zápis ze schůze 26.6.2007

1.      Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium

a)      Dozory dopoledne 19.8.: Ing. Dobrylovský, Ing. Soukupová, Ing. Halfarová, Ing. Rusmichová

b)      Nahlížení do testů – doc. Breňová

2.      Akreditace předmětů – připraví garanti předmětů. Termíny:

a)      Prof. Kubů a prof. Jančík – červenec 2008

b)      Doc. Krameš – 15.8.

c)      Ing. Džbáková – 15.8.

d)      Doc. Hořejší – 18.8.

e)      doc. Breňová – 25.8. 2008

f)        doc. Sirůček – 25.8.

g)      doc. Macáková – 25.8.

h)      Ing. Soukupová – 27.8.

i)        Prof. Soukup – 27.8.

3.      Od září budou zkoušeny SZZ pouze podle otázek a okruhů pro studijní program E. 

4.      RIV – formuláře ohledně publikační činnosti musí být při odevzdání doplněn fyzickou ukázkou publikovaného textu (výtisk knihy, číslo časopisu s článkem apod.). Nic co nebylo doloženo, nebude ani evidováno.

5.      Byla spuštěna webová stránka katedry s novým designem. Adresa je beze změny. Připomínky zasílejte prof. Soukupovi mailem.

6.      Vedoucí katedry zpracuje hodnocení kvality pedagogického procesu na katedře – do 15.7.

7.      V září se koná konference KMIE a v říjnu konference KPE. Informace jsou k dispozici na webových stránkách obou uvedených kateder.