Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Zápis ze schůze KMIE – 6. 2. 2008

 A. Pedagogika1. 6.2. dodat L. Vackové konzultační hodiny na LS2. individuální zápisy nebudou povolovány (zatím jsou volná místa v kursech)3. zkontrolovat individuálně úvazky dle rozvrhu4. zkouškové období v LS začíná 12.5.5. do 15.2. dodat (doplnit-inovovat) témata doktorských  prací na webu 6. do 15.2. dodat (doplnit-inovovat) témata doktorských  prací v cizím jazyce– zaslat vedoucímu katedry mailem7. příprava testů pro navazující magisterké studium LS zajišťuje Ing. Soukupová a Ing. Rusmichová (počet variant 2-4 bude upřesněn)8. bylo dohodnuto navýšení platu o 5 % základu na VŠE, nejspíše od května9. rektorský den bude ve ST 23. 4. 200810. děkanský den bude v PA 2. 5. 2008 B. Věda výzkum1. budou schvalována nová kritéria pro habilitační a profesorská řízení (stará kritéria platí do 26.2.08 na otevření hab. řízení)2. připomínka termínů grantů    – březen GAČR, duben FRVŠ, rozvojové projekty MŠMT (září), dále interní granty IGA VŠE a IGA FPH3. vložit a zkontrolovat do konce února publikace do systému publikací + RIV4. byl odevzdán ediční plán KMIE (publikace L. Macákové, J. Krameše, nikdo jiný nic nenahlásil)5. KMIE nezískala žádný grant z FRVS pro rok 2008 C. Různé1. problém klimatizace zahrnut do návrhu rozpočtu školy, který bude schvalovat celoškolský senát2. v září opět proběhne konference Statistické a ekonomické dni na VŠE3. domluven termín výjezdního zasedání katedry na 8.6 – 10.6.2008 (pravděpodobně Mariánská) Zapsala Džbánková