Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Zaměření výzkumu, projekty

Zaměření výzkumné a vývojové činnosti katedry

Katedra mikroekonomie zaměřuje svůj výzkum a vývoj do dvou prioritních oblastí. První oblastí je hodnocení dopadů mikroekonomických aspektů hospodářské politiky na podnikovou sféru v České republice.

Druhá oblast výzkumu a vývoje je zaměřena na promítnutí moderních poznatků mikroekonomie do pedagogického procesu. Navíc je tato oblast výzkumu a vývoje na katedře zaměřena na využití moderních informačních a komunikačních technologií ve výuce mikroekonomie. Výzkumná a vývojová činnost se tak úzce propojuje s rozsáhlou pedagogickou činností pracovníků katedry.