Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Fond rozvoje vysokých škol

 

Grantová agentura: Fond rozvoje vysokých škol

Evidenční číslo projektu: 1058-Fa/2005

Název projektu: Vytvoření multimediální formy přednášek z mikroekonomie pro studenty doktorského studia

Řešitel projektu: prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Doba řešení: 2005

Výsledky projektu: zvukové nahrávky 16 přednášek z předmětu mikroekonomie pro studenty doktorského studia doprovázené prezentacemi v MS PowerPointu. Nahrávky jsou přístupné na distančním portálu FPH v položce e-learning, multimedia, MIE911.

Grantová agentura: Fond rozvoje vysokých škol

Evidenční číslo projektu: 1442-F5d/2004

Název projektu: Adaptace simulátoru poptávky pro využití ve výuce mikroekonomie

Řešitel projektu: prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Doba řešení: 2004

Výsledky projektu: výsledkem projektu bylo vznik simulátoru poptávky ve zjednodušené verze tak, aby bylo možné používat simulátor poptávky ve výuce předmětu mikroekonomie – v těch částech předmětu, které jsou věnovány problematice spotřebitelského chování jedinců.

Grantová agentura: Fond rozvoje vysokých škol

Evidenční číslo projektu: 109/2001

Název projektu: Distanční studium mikroekonomie s využitím multimediálního učebního textu

Řešitel projektu: doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc.

Doba řešení: 2001

Výsledky projektu: vypracování základního kursu mikroekonomie pro potřeby výuky mikroekonomie na českých vysokých školách distanční formou vzdělávání

Grantová agentura: Fond rozvoje vysokých škol

Evidenční číslo projektu: 109/1998

Název projektu: Obsah předmětů ekonomické teorie vyučovaných na ekonomických fakultách ČR

Řešitel projektu: doc. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Doba řešení: 1998- 1999

Výsledky projektu: vypracování standardů výuky předmětů ekonomické teorie (tj. makroekonomie, mikroekonomie a dějin ekonomických teorií) pro potřeby výuky vysokých škol