Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Grantová agentura ČR

 

Evidenční číslo projektu: GA 402/06/0249

Název projektu: Migrace kvalifikované pracovní síly po vstupu České republiky do EU

Řešitel projektu: doc.. PhDr. Libuše Macáková, CSc.

Doba řešení: 2006 – 2008

Výsledky projektu: probíhá

 

Evidenční číslo projektu: GA 307/06/026

Název projektu: Vývoj ekonomie jako předmětu vysokoškolské výuky v českých zemích do roku 1948

Řešitel projektu: doc. PhDr. Jaroslav Krameš, CSc.

Doba řešení: 2006 – 2008

Výsledky projektu: probíhá

 

Evidenční číslo projektu: GA 402/05/2509

Název projektu: Metodologie hodnocení účinků strukturálních politik

Řešitel projektu: prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Doba řešení: 2005 – 2007

Výsledky projektu: probíhá

Evidenční číslo projektu: GA 402/03/1315

Název projektu: Vliv ekonomického prostředí ČR na podniky v procesu připojování ČR k EU

Řešitel projektu: doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc.

Doba řešení: 2003 – 2005

Výsledky projektu: výzkum se zabýval analýzou konkurenceschopnosti firem zpracovatelského průmyslu před vstupem do EU a předpokládanými dopady vstupu do EU. Výsledky byly publikovány v odborných sbornících a závěrečné zprávě projektu.

Grantová agentura: GA ČR

Evidenční číslo projektu: GA 402/00/0499

Název projektu: Výzkum základních charakteristik mikroekonomického prostředí v ČR netradičními metodami počítačové simulace

Řešitel projektu: doc. M. Keřkovský, CSc. – VUT Brno,

Spoluřešitel projektu: prof.. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Doba řešení: 2000 – 2002

Výsledky projektu: výzkum se zabýval identifikací základních charakteristik mikroekonomického prostředí (zejména pak spotřebitelské poptávky) v ČR s použitím nástrojů počítačové simulace.

Grantová agentura: GA ČR

Evidenční číslo projektu: GA 402/00/0447

Název projektu: Aplikovaná mikroekonomie v podmínkách české ekonomiky

Řešitel projektu: doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc.

Doba řešení: 2000 – 2002

Výsledky projektu: obohacení mikroekonomické teorie chování ekonomických subjektů formou aplikace teorie chování spotřebitelů, firem a státu na chování těchto subjektů v prostředí české ekonomiky.