Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Projekty podporované další institucemi

Grantová agentura: Rada vlády pro sociální a ekonomickou strategii

Název projektu: Sociální a ekonomické souvislosti integrace ČR do EU – ekonomická konvergence, konkurenceschopnost a sociální soudržnost, dílčí projekt „Názory představitelů podnikové sféry na stav a vývoj konkurenceschopnosti zpracovatelského průmyslu“

Řešitel dílčího projektu: prof.. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Doba trvání: 2000 – 2001

Výsledky dílčího projektu: realizace terénní šetření mezi podniky zpracovatelského průmyslu a analýza jeho výsledků pro potřeby vlády ČR. Zaměření výzkumu: zjištění a vyhodnocení očekávání představitelů podnikové sféry ohledně vstupu ČR do Evropské unie.

 

Grantová agentura: Rada vlády pro sociální a ekonomickou strategii

Název projektu: Nové příležitosti a možná rizika – sociální a ekonomické souvislosti integrace ČR do EU“. Dílčí projekt: „Dopady přistoupení ČR k EU na podnikovou sféru“

Řešitel dílčího projektu: prof.. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Doba řešení: 2001 – 2002

Výsledky dílčího projektu: realizace terénní šetření mezi podniky zpracovatelského průmyslu a analýza jeho výsledků pro potřeby vlády ČR. Zaměření výzkumu: zjištění a vyhodnocení očekávání představitelů podnikové sféry ohledně vývoje podnikové sféry po vstupu ČR do Evropské unie.

 

Grantová agentura: Hlávkova nadace

Název projektu: Změny ekonomického prostředí a jejich dopad na podniky v procesu připojování CR do EU.

Řešitel projektu: Doc. Ing. Lubomíra Brenová, CSc.

Doba řešení: 2001 – 2002

Výsledky projektu: Charakteristika stavu naší ekonomiky v průběhu transformačního procesu, analýza faktorů, které jej ovlivnily. Průběh transformace, a vlivy transformace na firmy ve smyslu etiky podnikání