Rozvojové projekty

 

Evidenční číslo projektu: RP 603-3/2004

Grantová agentura: rozvojový projekt MŠMT

Název projektu: Vedlejší specializace „Externí prostředí firmy“

Řešitel: prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Doba trvání: 2004

Výsledky projektu: Bylo vypracován návrh uvedené vedlejší specializace a předložen pedagogickému kolegia děkana.FPH k projednání. V současnosti probíhá schvalovací řízení

Evidenční číslo projektu: RP 373/2003

Grantová agentura: rozvojový projekt MŠMT

Název projektu: Rozvoj využití e-Learningu na VŠE, dílčí projekt: Příprava předmětů nabízených na VŠE v Praze v distančním vzdělávání interaktivní formou

Řešitel dílčího projektu: prof.. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Doba trvání: 2003

Výsledky projektu: Bylo vypracováno celkem 11 kursů pro distanční formu vzdělávání v on-line verzi (tj. pro internet) s využitím výukového software eDoceo.

Evidenční číslo projektu: RP 138/2002

Grantová agentura: rozvojový projekt MŠMT

Název projektu: Příprava kursů nabízených na VŠE v Praze distanční formou v rámci uskutečňovaných studijních programů

Řešitel: doc. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Doba trvání: 2002

Výsledky projektu: Bylo vypracováno celkem 20 kursů pro distanční formu vzdělávání- zejména v multimediální podobě (za pomoci programu Zoner Context), jednak pro práci na internetu (s využitím výukového software eDoceo).


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague