Závěrečné práce-odevzdání prací

Termíny odevzdání závěrečných prací jsou stanoveny pro BP na 15.5.2017 a pro DP 17.5.2017.Práce studenti odevzdávají na sekretariátu katedry mikroekonomie.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague