Závěrečné práce-odevzdání prací

Termíny odevzdání závěrečných prací jsou stanoveny pro BP na 7.12.2016 a pro DP 14.12.2016.Práce studenti odevzdávají na sekretariátu katedry mikroekonomie.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague